VÄLKOMMEN TILL SMARTARE VINLAGRING!

ViniQ förädlar din vinsamling och förser dig med information så att du bättre kan planera inköp och långsiktigt hålla rätt balans i din vinkällare och njuta utav vinerna då dom är som bäst.

REGISTRATION LOGIN

KONTROLL

Med ViniQ har du alltid kontroll på ditt innehav och fördelningen utav vintyper och ursprung i din källare. Naturligtvis håller ViniQ reda på vart varje flaska ligger lagrad. Du kan också se all historik såsom inköp, konsumtion och smaknoteringar.

KVALITÉ

Notifieringar innan dina viner riskerar att bli överlagrade så att du kan njuta dina viner när dom är så bäst. Med hjälp utav historiken och dina bedömningar kan denna information användas när du planerar dina kommande investeringar.

EKONOMI

I en stor källare kan ViniQ´s inventeringsfunktion spara mycket tid. Du ser enkelt värdet på din vinsamling och historiken hjälper dig att planera inköp utefter din konsumtion.

VAD ÄR ViniQ

Att använda ViniQ kostar ingenting. För att snabbt komma igång kan du importera dina viner från excel eller registrera flaskorna manuellt med hjälp utav databasen som finns i ViniQ. Det finns ingen begränsning på antal flaskor och det går också hantera flera vinkällare. Det finns inventeringsfunktion och protokoll för vinprovningar och bedömning utav dina viner. ViniQ har ett enkelt och överskådligt gränssnitt och är molnbaserat, allt som krävs för att logga in i din källare är att du har internetaccess.

Dina viner är värda lite mer omtanke. ViniQ ger dig och vinerna en härligare tillvaro.

Med ViniQ har du hela tiden en korrekt bild utav hur din vinsamling är fördelad på typ utav viner, ursprung, årgångar och andra detaljer. Detta ger dig bättre förutsättningar att långsiktigt bygga upp en fantastisk vinkällare och planera dina investeringar för att undvika obalans i din källare. ViniQ adresserar alla utmaningar en växande vinkällare står inför och ger vinsamlaren överskådlig och detaljerad information om aktuellt innehav och historik.

ViniQ funktioner

  •  Gratis att använda
  •  Kontroll på dina viner
  •  Larm för övermogna viner
  •  Smaknoteringar och bedömningar
  •  Exportfunktioner
  •  Obegränsat antal flaskor / vinkällare
  •  Full historik
  •  Utökad bedömningsfunktion
  •  Inventeringsfunktion
  •  One click winelist

ViniQ funktioner

Med ViniQ får du:

HOME DASHBOARD
Ger en översikt utav vinerna. Man ser tydligt fördelning per typ utav vin, årgång, ursprung och totala antalet flaskor samt det totala värdet för dina viner.
NOTIFIERINGAR
I vyn HOME ser du notifieringar om viner som passerat angivet dryckesfönster.
AKTUELLT INNEHAV
Ger dig total kontroll utav dina viner i källaren. Du ser vilka flaskor som finns i din källare, antal och vart dom ligger, ursprung, flaskstorlek och pris. Du kan också göra noteringar om vinets ursprung och ange när varje flaska bör konsumeras (dryckesfönster).
HISTORIK
Du ser enkelt vilka viner som har konsumerats med datum och smaknoteringar.
SEARCH & DRINK
Enkelt sätt att hitta det vin du planerar att konsumera, och att lägga till smaknoteringar. Anpassat för att även fungera tydligt på mobila enheter.
CELLARCOACH
Utifrån din historiska konsumtion utav varje vintyp förutspå hur länge ditt aktuella innehav räcker. Detta ger dig en tydlig uppfattning om vilka viner som omsätts mest i din källare och sätter detta i relation till aktuellt innehav så att du bättre kan planera din källare och göra rätt investeringar som matchar din konsumtionstakt per vintyp.
INVENTERING
Funktion för att snabbt och enkelt kunna inventera sin källare.
BEDÖMNING
Utökad funktion för professionella vinprovare
ONE CLICK WINELIST
Funktion för att med ett klick generera en vinlista med flaskor som finns i källaren, pris per flaska och glas, druvor och ursprung.
FULL HISTORIK
Historik med allt som skett i din källare, nya viner, konsumerade viner m.m.
Some of the features functionality are still under development and will be implemented in future releases of ViniQ.

ATT LAGRA VIN

av Björnstierne Antonsson

Vin är en stor njutning och du kommer att upptäcka att man inte enbart köper viner genom noga överläggning utan att de också skall appellera till ens goda smak. För att få ut så mycket som möjligt av dina upptäckter, så råder jag att du ställer dig några enkla frågor… Vad kommer att påverka vinet mest; temperatur, ljus, luffuktigghet eller vibrationer? Svaret på dessa frågor kommer att spara dig tid, utrymme och pengar!

vinkällare

HUR MAN LAGRAR

Vi får många frågor om lagring av vin. Hur förvarar man sina viner på bästa sätt? Alla har ju inte en vinkällare att tillgå. Nedan följer några tips: Man kan köpa speciella vinskåp som är mycket dekorativa, men ganska dyra. Alternativet är den kallaste platsen i lägenheten/ huset där temperaturen inte skiftar alltför mycket. Man kan lagra vin utan en perfekt källare. Ett vin i en flaska klarar av betydligt större påfrestningar än man tidigare trott.

Följande parametrar gäller för lagring av vin:

TEMPERATUR

Bästa temperaturen för lagring är 10-14 grader. Högre temperaturer gör inte vinet odrickbart på en gång, men mognaden påskyndas. När lagringsutrymmet är svalare än plus sju grader, konserveras vinet mer eller mindre. Då får man vänta länge på att det skall bli moget. Ju varmare det är, desto fortare mognar vinet. Det finns inget vetenskapligt stöd för att det blir någon kvalitetsskillnad mellan ett vin som har lagrats i en källare som är 13 grader, i jämförelse med ett vin som har lagrats i ett förråd som är 20 grader. Det finns vetenskapliga försök som visar att det först är vid en temperatur av 30 grader som risken är stor att vinet försämras. Svänger temperaturen kraftigt mognar vinet snabbare. Vin tål temperaturvariationer, så det är ingen fara om lagringstemperaturen är ett par grader på vintern och runt 20 på sommaren. Har man dock ambition att lagra vin under väldigt lång tid, kanske 50-100 år, kan det vara bra med en sval källare. Det optimala är en långsam förändring mellan den högsta och lägsta temperaturen. Källartemperaturen 6-10 grader är inte skadlig för vinet, men den får absolut inte gå ner till minusgrader. Om det är stora skillnader mellan kyla och värme skall man vara uppmärksam på korkarna. De kan i värsta fall skjuta ur flaskan. Det viktigaste att hålla i minnet är att kyla fördröjer mognad och värme påskyndar den.

Om det är stora skillnader mellan kyla och värme skall man vara uppmärksam på korkarna. De kan i värsta fall skjuta ur flaskan.

LJUS

Eftersom vinet inte tycker om kra]igt ljus, bör vinerna förvaras mörkt. Dagsljus och ljusrör förändrar vinets färg till brunt. Vinet kan också få en fadd och tråkig smak av detta. Undvik därför att vinet utsätts för kraftig belysning eller solsken. Många röda viner klarar av ljus utan problem, men många vita viner kan förstöras om de förvaras ljust. Mousserande viner måste förvaras mörkt. Ljus kan skapa en fotokemisk reaktion i vinet, så att B-vitamin omvandlas till svavelväte som luktar ruttna ägg om de förvaras ljust.

FUKT

Det behöver inte nödvändigtvis vara fuktigt i en vinkällare. Tidigare trodde man att korken andades så att vinet mognade. Därför var det viktigt med en fuktig källare. Men en riktig kork är helt tät och släpper inte in något syre. Den utveckling som sker av vinet i flaskan, sker utan kontakt med syre. Eller rättare sagt den lilla luftficka som ligger mellan korken och vinet kommer att utveckla vinet. Luftfuktigheten hindrar korken från att torka, vilket i sin tur hindrar det yttre syret från att påverka vinet. Vinet skall förvaras liggande så att vinet är i kontakt med korken. På så sätt torkar inte korken och luften tränger inte in. Kan för mycket fukt vara skadligt? Ja, en alltför fuktig källare kan faktiskt vara negativ. Mellan kapseln och korken bildas det lätt mögel. Med åren kan möglets sporer sakta leta sig ned genom korken, för att till slut skada vinet. Luftfuktigheten bör ha ett medelvärde kring 70% och ej understiga 60%. De flesta referenser som jag dykt på genom åren förespråkar upp emot 70% luftfuktighet. Aldrig under 60% detta för att hålla korkarna i fint skick över tid. Min erfarenhet säger att mögel kan börja växa vid över 75% relativ fuktighet under lång tid. Alltså blir flaskor men framför allt etiketterna inte snygga.

VENTILATION

Det är bra med ventilation, om man har en vinkällare. Dålig lukt kan tränga in genom korken i vinet trots förslutningen. Förvarar man vinet i ett kylskåp skall man inte ha något annat där som luktar, som lök eller ost.

VIBRATIONSFRITT

Vinerna skall förvaras stilla. Man skall inte vrida och vända på dem som man gör vid framställningen av champagne. Om man vrider på flaskorna rör man om den eventuella fällning som utvecklats. Vinet blir då grumligt. Om en fällning har utvecklats, ta fram flaskan och låt den stå upprätt en vecka, och dekantera före serveringen.

OM ViniQ

ViniQ grundades 2013 och tillhandahåller ett system med tjänster för privatpersoner, vinhandlare och restauranger som behöver optimera sin hantering av vin. Med över 20 års erfarenhet utav avancerade logistiklösningar har vi byggt ett skräddarsytt och webb-baserat system för hantering av vinflaskor. ViniQ är byggt på en egenutvecklad mjukvaruplattform som gör det enkelt för oss att modifiera och addera funktionalitet.

Ta gärna kontakt med oss så förklarar vi mer och går igenom hur vi kan tillgodose just era önskemål och hjälpa er med att få total kontroll över er vinkällare.

Många uppskattar äldre viner men för det behöver vi inte hantera våra vinkällare med uråldriga metoder när det finns teknologi som kan tillföra mervärden i ditt vinsamlande.Drink Responsibly - Serve Repsonsibly